Text Size
Deens/Dansk

Velkommen


Angst, ensomme, rastløs, indre tomhed? Jesus er svaret!
Jesus siger: "Kommer hid til mig alle, som lide Møje og ere besværede, og jeg vil give eder Hvile." (Matthæus 11:28,
Dette er Biblen på dansk (DN1933)

Tro på Jesus Kristus.
Bibelen siger: "Thi således elskede Gud Verden, at han gav sin Søn den enbårne, for at hver den, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have et evigt Liv." (Johannes 3:16)

Lad Jesus Kristus komme ind i dit hjerte.
Bibelen siger: "Men så mange, som toge imod ham, dem gav han Magt til at vorde Guds Børn, dem, som tro på hans Navn..." (Johannes 1:12)

Følge Jesus Kristus.
Bibelen siger: "Jeg er Vintræet, I ere Grenene. Den, som bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen Frugt; thi uden mig kunne I slet intet gøre... Dersom I blive i mig, og mine Ord blive i eder, da beder, om hvad som helst I ville, og det skal blive eder til Del... Dersom I holde mine Befalinger, skulle I blive i min Kærlighed, ligesom jeg har holdt min Faders Befalinger og bliver i hans Kærlighed." (Johannes 15:5,7,10)

Bed med ME NOW:
"Herre Jesus Kristus,
forbarm dig over mig og redde min sjæl.
Jeg åbner mit hjerte til dig.
Kom ind i mit hjerte.
Rens mig fra alt det forkerte, der er insite mig.
Vask mig med dit blod.
Jeg giver mit liv til dig.
Jeg vil følge dig.
Jeg takker for denne største mirakel!
Amen.

Læs Bibelen!
Gud er større end dit behov! / God is greater than your need!
Mere på engelsk på dette site

BOEKEN:

 
LEES MEER OP: BOEKEN

AANBEVOLEN:


ZOEKEN/SEARCH:

COPYRIGHT:

© Sieberen Voordewind
Alles op deze website is auteursrechtelijk beschermd! Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. All rights reserved. Exodus 20:15 / Jeremia 23:30 / Romeinen 2:21. DE AUTEURSWET IS VAN TOEPASSING OP ALLES WAT OP DEZE WEBSITE STAAT. Voor de link naar de wet klik op: AUTEURSWET