Text Size
Gronings/grunnegs

Moi!


"Aal dij doeknekt goan onder swoare drok: kom bie Mie (Jezus!)! Ik zel joe rust geven."
(Matth. 11:28)

ain)
Geleuf!
"Op zo'n menaaier het God zain loaten dat e van mensken holdt: zien Zeun (Jezus!) - zien ainegste alderdeegs! - het e der hènstuurd. Elk dij vertraauw in Hom het, zel nait omkommen: dij blift leven veur altied." (Joh.3:16)

twij)
Aanveerden!
"Lu dij hom aal aanveerden deden en vertraauw in Hom (Jezus!) haren,
dij gaf e t veurrecht kinder van God te worden."
(Joh.1:12)

drij)
Vastholden!
"Wiendroefbos, dat bin Ik en ie binnen Mien (Jezus!) raanken. Ain dij mit Mie verbonden blift en Ik mit Hom, brengt veul vrucht op; mor lös van Mie brengt e niks op... As ie Mie aal vastholden en as ie doun wat of Ik joe veurholden heb, den kin ie vroagen wat of ie willen, en ie zellen t kriegen... As ie doun blieven wat Ik joe opdroag, blief k wies mit joe. Net zo as ik dou wat Mien Voader Mie opdragt en hai dus wies mit Mie blift."
(Joh.15:5,7,10)

Nait baang:
"Nait baang wezen, Ik (God) bin ja bie joe,
nait benaauwd wezen, ik bin joen God ja.
Ik moak joe staark, Ik help joe,
Ik hol joe in t èn mit mien eerliekse rechterhaand."
Jes.41:10

Bauk: Biebel (in t Grunnegers), © 2008 Liudgerstichten
(kleine wijzigingen door: S.V.)

Baangschieterd? Baang? Ainzoam? Gramnietig? Godsbenaauwd? Goa noar Jezus!

BOEKEN:

 
LEES MEER OP: BOEKEN

AANBEVOLEN:


ZOEKEN/SEARCH:

COPYRIGHT:

© Sieberen Voordewind
Alles op deze website is auteursrechtelijk beschermd! Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. All rights reserved. Exodus 20:15 / Jeremia 23:30 / Romeinen 2:21. DE AUTEURSWET IS VAN TOEPASSING OP ALLES WAT OP DEZE WEBSITE STAAT. Voor de link naar de wet klik op: AUTEURSWET