Text Size

GELD OFFEREN

Column door: Sieberen Voordewind
22-02-2017

In de Bijbel lezen we, dat het geloof Abraham op de proef werd gesteld. Je kunt dit lezen in Genesis 22:1-12. De Here God gaf hem de opdracht om het dierbaarste dat hij had te offeren. Gelukkig hoefde Abraham dat uiteindelijk niet te doen, omdat het offer om een mens ging. Maar als het gaat om het offeren van het dierbaarste dat een mens heeft, dan is dat bij veel mensen het geld. Een collecte wordt in christelijke kringen ook wel een "offer" genoemd. Volgens het online woordenboek vandale.nl is de betekenis van het woord "offer" onder andere: "Iets dierbaars dat wordt afgestaan." En voor veel mensen is dat het geld. En over geven van geld lezen we in Marcus 12:41-42: "En Hij (Jezus Christus!) ging tegenover de offerkist zitten en zag met aandacht, hoe de schare kopergeld wierp in de offerkist. En vele rijken wierpen er veel in. En er kwam een arme weduwe, die er twee koperstukjes in wierp, dat is een duit." (NBG1951). Daarna lezen we dat de Here Jezus Zijn discipelen bij Zich riep en zei: "Die arme weduwe heeft meer gegeven dan al die rijke mannen... Want die rijken hebben gegeven wat zij niet nodig hadden, maar deze vrouw gaf van haar armoede alles wat nodig was voor haar levensonderhoud." (:43-44, HTB (Het Boek). In verhouding gaven niet de rijken het meeste geld maar de arme weduwe. En ook in deze tijd is het voor iemand die tienduizend euro heeft heel gemakkelijk om honderd euro te offeren aan de kerk. Maar voor iemand die elke week met veertig euro moet rondkomen, is het offeren van vijf euro heel veel. Degene die in verhouding het meeste geeft, wordt het meeste gezegend. De Bijbel zegt in Lucas 6:38: "Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u wedergemeten worden." (NBG 1951). En in 2 Corinthiërs 9:6 lezen we in de Basis Bijbel: "Bedenk dit als je iets wil geven: iemand die zuinig zaait, zal ook weinig oogsten. En iemand die veel zaait, zal ook veel oogsten."
LEES OOK HET (NEUTRALE) BOEK OVER GELD/INKOMEN: OVERLEVEN MET EEN LAAG INKOMEN

BOEKEN:

 
LEES MEER OP: BOEKEN

AANBEVOLEN:


ZOEKEN/SEARCH:

COPYRIGHT:

© Sieberen Voordewind
Alles op deze website is auteursrechtelijk beschermd! Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. All rights reserved. Exodus 20:15 / Jeremia 23:30 / Romeinen 2:21. DE AUTEURSWET IS VAN TOEPASSING OP ALLES WAT OP DEZE WEBSITE STAAT. Voor de link naar de wet klik op: AUTEURSWET