Text Size

GELD

Column door: Sieberen Voordewind
30-04-2017

Geld is een wettig betaalmiddel om iets te kopen en rekeningen zoals de huur mee te betalen. Er zijn verschillende manieren om aan geld te komen. Er zijn mensen die werken voor hun geld en er zijn ook mensen die een uitkering ontvangen omdat ze geen werk kunnen vinden of omdat ze om gezondheidsredenen niet kunnen werken. Om aan geld te komen kun je ook iets verkopen of ergens op bezuinigen. Dit zijn een paar positieve voorbeelden om aan geld te komen. En voor de meeste mensen is er een grens aan wat er binnenkomt. Geld komt niet eindeloos binnen. Ergens stopt het ontvangen van geld. En het uitgeven van geld moet niet meer zijn dan wat je hebt ontvangen. Daarom is het belangrijk om goed met geld om te gaan. Je moet weten wat er aan geld wekelijks of maandelijks binnenkomt en je moet weten hoeveel geld je waar aan kunt besteden. Daarbij gaat heeft het betalen van de belangrijkste rekeningen voorrang. Het betalen van de huur of hypotheek, gas, water, elektriciteit, belastingen en verzekeringen gaan voor alle andere uitgaven. Een dak boven je hoofd is belangrijker dan het hebben van een kostbare ring. Ga verstandig met geld om.
LEES OOK HET BOEK: OVERLEVEN MET EEN LAAG INKOMEN:
informatie en bestellen

BOEKEN:

 
LEES MEER OP: BOEKEN

AANBEVOLEN:


ZOEKEN/SEARCH:

COPYRIGHT:

© Sieberen Voordewind
Alles op deze website is auteursrechtelijk beschermd! Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. All rights reserved. Exodus 20:15 / Jeremia 23:30 / Romeinen 2:21. DE AUTEURSWET IS VAN TOEPASSING OP ALLES WAT OP DEZE WEBSITE STAAT. Voor de link naar de wet klik op: AUTEURSWET