Text Size
Noorwegen/Norwegian. Language: Norsk

Velkommen


Jesus sier: Kom til mig, alle I som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi eder hvile! (Matthew 11:28).

Tro på Jesus Kristus.
Bibelen sier: For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, forat hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv;(John 3:16/Det Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930).

La Jesus Kristus komme inn i ditt hjerte.
Bibelen sier: Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn; (John 1:12)

FØLG Jesus Kristus.
Bibelen sier: Jeg er vintreet, I er grenene; den som blir i mig, og jeg i ham, han bærer megen frukt; for uten mig kan I intet gjøre...Dersom I blir i mig, og mine ord blir i eder, da bed om hvad I vil, og I skal få det...Dersom I holder mine bud, da blir I i min kjærlighet, likesom jeg har holdt min Faders bud og blir i hans kjærlighet.   (John 15:5,7 and 10)

BEDER MED MEG NÅ: "
Herre Jesus Kristus, jeg takk at jeg kan tegne nær deg, selv om
mine synder er flott og mange.
O, Herre, vær mig nådig og lagre min sjel.
Jeg åpne mitt hjerte for deg.
Så kom inn i mitt hjerte.
Rens mig fra alle feil som er insite mig.
Vask meg med ditt blod.
Jeg gir mitt liv til deg.
Jeg vil følge deg.
Jeg takker deg for denne største mirakel!
Amen.BOEKEN:

 
LEES MEER OP: BOEKEN

AANBEVOLEN:


ZOEKEN/SEARCH:

COPYRIGHT:

© Sieberen Voordewind
Alles op deze website is auteursrechtelijk beschermd! Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. All rights reserved. Exodus 20:15 / Jeremia 23:30 / Romeinen 2:21. DE AUTEURSWET IS VAN TOEPASSING OP ALLES WAT OP DEZE WEBSITE STAAT. Voor de link naar de wet klik op: AUTEURSWET