Text Size

اردو Urdu (Pakistan)

vlag pakistan
http://www.voordewind.eu/site/bestanden/urdu%20sieberen.pdf
Book in Urdu/ Translated by. Victor Sirdar:______________________________________________________________________________________


http://www.voordewind.eu/site/bestanden/URDU%20who%20is%20your%20advisor.pdf
Message in Urdu: Who is your Advisor/ Translator: Rashid Emmenuel Paul
BOEKEN:

 
LEES MEER OP: BOEKEN

AANBEVOLEN:


ZOEKEN/SEARCH:

COPYRIGHT:

© Sieberen Voordewind
Alles op deze website is auteursrechtelijk beschermd! Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. All rights reserved. Exodus 20:15 / Jeremia 23:30 / Romeinen 2:21. DE AUTEURSWET IS VAN TOEPASSING OP ALLES WAT OP DEZE WEBSITE STAAT. Voor de link naar de wet klik op: AUTEURSWET