ALS HET LEVEN PIJN DOET

Als het leven pijn doet
Column door: Sieberen Voordewind
Streekradio/StreekTV zondag 23 maart 2014

De Bijbel is een geweldig Boek voor geloof en leven. Niet alleen als alles mee zit maar ook als het leven pijn doet. En vooral de Psalmen zijn daarbij troostend. De Psalmist schreef in Psalm 42:4: “Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nacht.” En dan staat er in vers 6 van deze Psalm: “Wat buigt gij u neder, en mijn ziel, en zijt gij onrustig in mij?” Ja, het leven kan pijn doen als gezondheidsproblemen je levenspad doorkruisen of andere problemen. Er is misschien geen mens die je begrijpt en terwijl er misschien een glimlach op je gezicht is, huilt je hart van binnen. En als het donker is en geen mens je ziet, rollen in het geheim de tranen over de wangen. De situatie lijkt hopeloos. Maar dan staat er in vers 6b van dezelfde Psalm geschreven: “Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God! ” O, hoe erg het leven ook pijn doet, hoe moeilijk de omstandigheden ook zijn, hoeveel verdriet je ook hebt; Hoop op de Levende God. Hij is bij machte om te verlossen op Zijn tijd en wijze. Ja, richt je blik dwars door je betraande ogen op de Liefdevolle en Machtige God van Vertroosting en Verlossing en geef het nooit op! Amen! LEES MEER IN: DAGBOEK VOOR GELOOF EN LEVEN.

error: Content is protected !!