ANGST

Angst
Kort onderwijs door: Sieberen Voordewind

Angst is bang zijn dat er iets ergs gaat gebeuren. Er zijn mensen die angst hebben voor het donker, op straat lopen, een plein oversteken,voor ziekte, sterven, eenzaamheid, alleen zijn, tram, trein, bus, hulpverlener (s), en nog veel meer. Angst vreet energie. Iemand die burn-out is, heeft energie nodig. Angst kan ontstaan door:
1) Jezelf. Je gelooft dat alles fout gaat. En/of:
2) Medicijnen. Bepaalde medicijnen wekken angst (aanvallen) op. En/of:
3) Andere mensen. Er zijn mensen die met angstaanjagende dreigende woorden/ gedragingen naar je toe komen. Onheilsvoorspellers kun je missen als kiespijn.
Laat je niet overwinnen door angst(en). Bespreek je angst(en) met je huisarts en je begeleider of voorganger als je die hebt.

LEES OOK HET BOEK: UIT BURN-OUT EN SPANNINGEN. INFO: BOEK

error: Content is protected !!