DE LIEFDEVOLLE HEMELSE VADER

Overdenking door: Evangelist Sieberen Voordewind

In de Bijbel lezen we, dat de Eniggeboren Zoon van de Levende God, Jezus Christus, eens “De gelijkenis van de verloren zoon” vertelde. Hij vertelde dat iemand twee zonen had. De jongste zoon zei op een dag tegen zijn vader: “Vader, ik wil mijn deel van de erfenis nu al hebben.” (The Blessing Bijbel). De vader gaf hem wat hij vroeg en na een paar dagen vertrok deze zoon met al zijn spullen naar een ver land. “Daar gaf hij al zijn geld uit aan een leven vol plezier.” (:13b, BGT). Maar de dag brak aan, waarop hij niets meer had en zelfs geen eten meer kon kopen. Ja, zijn situatie werd zó erg “dat hij zelfs het varkensvoer op wilde eten.” (:16, BGT). In The Blessing Bijbel staat geschreven: “Eindelijk kwam hij tot bezinning en dacht bij zichzelf: “Bij mijn vader thuis hebben zelfs de knechts meer dan genoeg te eten. En kijk mij hier nu eens zitten! Ik sterf bijna van de honger.” (:17).

Uiteindelijk ging hij terug naar zijn liefdevolle vader en de Bijbel zegt: “De vader zag zijn zoon al vanuit de verte aankomen. En meteen kreeg hij medelijden. Hij rende naar zijn zoon toe, sloeg zijn armen om hem heen en kuste hem.” (:20b, c, BGT). De zoon beleed zijn fouten en wat deed zijn vader? Gaf hij hem straf? Nee! Kwam hij met verwijten? Nee! De vader gaf zijn jongste zoon het beste kleed, een ring, schoenen en vierde feest. “Want” zei de vader “mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden, hij was verloren en is gevonden.” (:24, NBG 1951). Wat een liefde! En in de zin die voor deze gelijkenis staat, staat geschreven: “Alzo is er, zeg Ik u, blijdschap bij de engelen Gods over één zondaar, die zich bekeert.” (Lucas 15:10, NBG 1951).

Ja, vele mensen zijn als die verloren zoon. Zij doen waar ze zelf zin in hebben en willen niets met de liefdevolle hemelse Vader en Zijn Woord, de Bijbel, te maken hebben. Maar wat is het fantastisch als zij tot bezinning komen en via Jezus Christus naar de hemelse Vader gaan, Hem om vergeving vragen en hun leven aan Hem toewijden. De hemelse Vader ontvangt iedere verlorene die oprecht naar Hem toekomst met liefde. De Bijbel zegt in 1 Johannes 4:8: “God is liefde.” O, er zijn mensen die naar de ellende in de wereld kijken en twijfelen of God liefde is. Maar als de Here God op dit moment alle oorlogen uit de wereld zou wegnemen, dan is er morgen wel weer iemand die ruzie maakt en naar een wapen grijpt. Als de Here God op dit moment alle armoede uit de wereld zou wegnemen, dan is er morgen wel weer iemand die zo egoïstisch is dat hij of zij er alles aan doet om steeds rijker te worden en de ander armer. De mensen hebben een vrije wil om te doen en te zeggen wat ze willen. Ze hebben een vrije wil om hun geld en goederen wel of niet met anderen te delen. Ze hebben een vrije wil om iemand wel of geen goed salaris te geven als dat voor het bedrijf financieel mogelijk is. Lees ook in de Bijbel Mattheüs 25:31-46! Waar mensen verantwoordelijk voor zijn moeten ze niet de Liefdevolle hemelse Vader van beschuldigen.

En over het bewijs van Zijn liefde lezen we in 1 Johannes 4:9 en 10 (HTB): “God heeft ons laten zien hoe groot Zijn liefde voor ons is, door Zijn enige Zoon de wereld in te sturen. Door Hem wilde God ons nieuw leven geven. De liefde waarover het hier gaat, is niet onze liefde voor God, maar Zijn liefde voor ons. Daarom stuurde Hij zijn Zoon, die de straf voor onze zonden op Zich heeft genomen om de verhouding tussen God en ons weer goed te maken.” En in Johannes 3:16 (BB) staat geschreven: “Want God houdt zoveel van de mensen, dat Hij zijn enige Zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben.” O, geloof deze overdenking, geloof wat de Bijbel zegt en kom via gebed in de Naam van Jezus Christus naar de Liefdevolle hemelse Vader toe. Jezus Christus heeft eens gezegd: “Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.” (Johannes 14:6, NBG 1951). En de Bijbel zegt in Johannes 1:12 (NBG 1951): “Doch allen, die Hem (Jezus Christus!) aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in Zijn Naam geloven.” JIJ BENT VIA GEBED IN DE NAAM VAN JEZUS WELKOM BIJ DE LIEFDEVOLLE HEMELSE VADER.

error: Content is protected !!