GOD IS LIEFDE

GOD IS LIEFDE

De Bijbel zegt in 1 Johannes 4:8: “God is liefde.” O, er zijn mensen die zeggen: “Onzin! Een fabel! Want als God liefde is; waarom is er dan armoede in de wereld?” Als God op dit moment alle armoede uit de wereld zou wegnemen, dan is er morgen wel weer iemand die zorgt dat een ander arm wordt door egoïsme, oplichting, diefstal en hebberigheid.

Er zijn ook mensen die zeggen: “Als God liefde is waarom is er dan oorlog in de wereld?” Als de Liefdevolle God op dit moment alle oorlogen uit de wereld zijn wegnemen, dan is er morgen wel weer iemand die ruzie maakt en naar een vuurwapen grijpt. De Liefdevolle God heeft ieder mens met een vrije wil geschapen. Ieder mens kan elke dag uit vrije wil de keuze maken tussen vrede en ruzie. De mens kan zelfstandig beslissen om wel of geen egoïst te zijn. De mens kan uit vrije wil ook kiezen om wel of niet te geloven in wat er in de Bijbel staat geschreven.

Waarmee de Levende God heeft bewezen dat Hij liefde is, staat in het volgende vers dat ik zojuist uit 1 Johannes aanhaalde. Daarin staat geschreven: “Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn Eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.” Wat geweldig! En wie in de Eniggeboren Zoon van de Levende God gelooft en Hem volgt en wie vervuld is met Gods liefde, die is er niet op uit om een ander te doen.

De Bijbel zegt in 1 Johannes 4:16b: “GOD IS LIEFDE, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem.”

error: Content is protected !!