HUWELIJKSPROBLEMEN

Huwelijksproblemen
Informatie door: Sieberen Voordewind

Om te werken aan de OPLOSSING van huwelijksproblemen, is het belangrijk om te zorgen dat de BASISPRINCIPES goed zijn binnen de relatie. Over het huwelijk zijn al vele boeken geschreven en uitgegeven maar er is één Boek die daar uitspringt. De beste adviezen staan in de Bijbel, het Boek waarin de Woorden staan van de Schepper.
WAT GOED IS BINNEN HET HUWELIJK:
NUMMER 1 IS: OPRECHTE LIEFDE NAAR ELKAAR!! Respect, vergevingsgezindheid, voor elkaar klaar staan, reine gedachten, aandacht geven aan elkaar, elkaar bemoedigen, met elkaar praten, met elkaar bidden, niet willen heersen maar dienen, de ander vertrouwen, vriendelijk zijn naar elkaar, open zijn, eerlijk, elkaar de vrijheid geven, samen de Here Jezus volgen, vertroosting geven als dat nodig is, elkaar complimenten geven, niet doen wat slecht is voor een huwelijk:
WAT SLECHT IS BINNEN HET HUWELIJK:
Begeerte naar een andere man/vrouw, overspel, leugen(s), dwang, manipulatie, egoïsme, onvergevingsgezindheid, verwijten, onvriendelijkheid, onreine gedachten, negatieve gedachten, klagen, mopperen, schelden, vloeken, naar elkaar schreeuwen, geestelijke mishandeling, lichamelijke mishandeling, controleren van de ander, wantrouwen, verkilling van de liefde, wrok, wraakgevoelens, geheimen voor de ander hebben, financieel een “gat in de hand hebben,” weinig met elkaar praten, niet met elkaar praten, verkeerde films, verwaarlozing van jezelf, negeren van de ander, beschuldigingen, beledigen van de ander, de ander vernederen.
LEES IN DE BIJBEL VOOR HET HEBBEN VAN EEN GOED HUWELIJK. De Bijbel zegt in 1 Corinthiërs 13:4 t/m 7: “De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, verdraagt zij.”
Lees ook: Efeziërs 4:32, Efeziërs 5:33, 1 Petrus 3:7, Filippenzen 2:3-5, Mattheüs 19:5.
En nogmaals: Om te WERKEN aan de OPLOSSING van huwelijksproblemen, is het belangrijk om te zorgen dat de BASISPRINCIPES goed zijn binnen de relatie en nummer 1 is: OPRECHTE LIEFDE NAAR ELKAAR!!

error: Content is protected !!