VREES NIET VOOR DE TOEKOMST

Vrees niet voor de toekomst
Door: Evangelist Sieberen Voordewind
Streekradio De Wolden, Zuidwolde 4 januari 2011

Er zijn veel mensen die bang zijn voor de toekomst. Ze zijn bang voor wat er wel of niet in het nieuwe jaar zal gebeuren. Maar voor een kind van de Levende God is er geen reden om bang te zijn. In de Bijbel, in Jesaja 41:10 zegt Hij tot Zijn volk: “Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn heilrijke rechterhand.” Wat er ook in de toekomst gaat gebeuren; wees niet bang, want de Here God is met je als je Zijn kind bent. En je kunt Zijn kind worden door te geloven in Zijn Zoon Jezus Christus en Hem in je leven aan te nemen, zoals de Bijbel zegt in Johannes 1:12. Als je een volgeling bent van Jezus Christus, dan zegt de Here God ook tegen jou: “Ik ben met u.” En Hij zegt ook tot jou: “Ik sterk u, ook help Ik u.” Twijfel niet maar heb geloof in God dat Hij je sterkt en helpt. Geloof dat Hij je ondersteunt met Zijn rechterhand. Ga met dit geloof de toekomst vol vertrouwen tegemoet en je geloof zal niet beschaamd uitkomen. Gods zegen toegewenst! LEES MEER IN: DAGBOEK VOOR GELOOF EN LEVEN.

error: Content is protected !!