BRUIDSGEMEENTE (19)

DE WANDEL VAN DE BRUIDSGEMEENTE

EN HET REUKOFFER- ALTAAR

In het heilige stond het reukofferaltaar.

HET REUKOFFER-ALTAAR

Over het gouden reukoffer-altaar zegt de Bijbel in Exodus 30:1-9 (Het Boek 2007): “Maak een altaar voor het brengen van reukoffers. Gebruik acaciahout en maak het 45 cm in het vierkant en 90 cm hoog. Uit de hoeken van het altaar moeten horens steken, die uit hetzelfde stuk hout zijn gesneden. Overtrek de bovenkant, de zijden en horens van het altaar met puur goud en maak een gouden omlijsting rond het hele altaar. Onder de omlijsting moet u aan beide zijkanten gouden ringen aanbrengen voor de draagstokken. De draagstokken moeten van acaciahout worden gemaakt en overtrokken met goud. Zet dit reukofferaltaar voor het gordijn, waarachter de ark van het verbond en het verzoendeksel zich bevinden. Daar zal Ik u ontmoeten. Aäron moet elke morgen als hij de lampen in orde maakt, geurige kruiden op het altaar verbranden. Ook als hij ʼs avonds de lampen aansteekt, moet hij de kruiden voor de Here op het altaar verbranden, van generatie op generatie moet dit doorgaan. Offer alleen de voorgeschreven kruiden, brandoffers, spijsoffers of drankoffers op dit altaar.”

Het reukofferaltaar werd vóór het voorhangsel geplaatst (Exodus 40:26). Op het reukofferaltaar werden geen dieren gelegd maar welriekend reukwerk (Exodus 40:27). Geestelijk gezien wijst dit op de gebeden van de heiligen. De Bijbel zegt in Psalm 141:2 (NBG51): “Laat mijn GEBED ALS REUKOFFER voor uw aangezicht staan, het opheffen van mijn handen als avondoffer.” En de Bijbel zegt in Openbaring 8:3 en 4: “En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan, en hem werd veel reukwerk geschonken om het te geven, met de gebeden van alle heiligen, op het gouden altaar voor de troon. En de rook van het reukwerk, mèt de gebeden der heiligen, steeg uit de hand van de engel voor Gods aangezicht op.”

error: Content is protected !!