IN ZIJN AANWEZIGHEID

IN ZIJN AANWEZIGHEID

In de Bijbel lezen we, dat koning David schreef in Psalm 27:4: “Eén ding heb ik van de Here gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis des Heren, al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen, en om te onderzoeken in Zijn tempel.”

Hier lezen we dat David de Levende God niet vroeg om eer, rijkdom en macht maar om in Zijn aanwezigheid te zijn en te leren. Niets maar dan ook niets op deze wereld kan de liefdevolle en heilige aanwezigheid van Gods Geest, God de Vader en Jezus Christus in je leven vervangen. Je kunt overal zoeken naar vervanging maar er is niets beters.

Al lees je alle boeken die door mensen geschreven zijn; de Bijbel is het Boek der boeken. De Bijbel is Gods Woord. De Bijbel zegt in 2 Petrus 1:21: “…door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.”

Door het lezen van de Bijbel komt een mens in Gods aanwezigheid. En ook via gebed. De Bijbel zegt in Jacobus 4:8a: “Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen.” En een mens komt in Gods aanwezigheid door te zijn in de samenkomst. De Here Jezus Christus heeft eens gezegd volgens Mattheüs 18:20: “Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in hun midden.” En een mens komt in Gods aanwezigheid door te wandelen met de Geest. De Bijbel zegt in Galaten 5:16: “…wandelt door de Geest…” En in Romeinen 8:14 lezen we over: “…door de Geest Gods geleid worden…” Wat een geweldige genade, dat een kind van God altijd in Gods aanwezigheid mag zijn.

error: Content is protected !!