TELEHULP

TELEHULP VOOR MENSEN IN NOOD

Eenzaam, wanhopig, ziek, gebonden, verslaafd, teleurgesteld? Depressief, financiële problemen, overspannen, paniekaanvallen, stress, burn-out? Minderwaardigheidsgevoelens, angst, onrechtvaardig behandeld, verdriet, innerlijke leegte, of iets anders?

KLIK OP HET DRIEHOEKJE OM TE LUISTEREN NAAR EEN KORTE BOODSCHAP EN GEBED:

God rijke zegen toegewenst,

Evangelist Sieberen Voordewind

____________________


TELEHULP BOODSCHAP (1)
Geliefde lezer(es), Lees even deze korte boodschap, als je een nood hebt, want ik heb goed nieuws voor jou. Wat je nood ook is en hoe groot je nood ook is; In de Bijbel staat, dat de Levende God tot Zijn kinderen zegt: “Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u…” (Jesaja 41:10, NBG, 1951).
Ja, vrees niet, want de Here God is ook met jou, als je Zijn kind bent. En als je nog geen kind van God bent; geloof in Zijn Zoon Jezus Christus, neem Hem in je leven aan en volg Hem. En Hij heeft eens tegen Zijn volgelingen gezegd in Mattheüs 28:20: “…Ik ben met u al de dagen…” En ook vandaag is Hij met Zijn volgelingen.
Wees daarom niet bang, want geen probleem is te groot of de Levende God is groter dan iedere nood.
Laten wij in geloof bidden: “Machtige God en liefdevolle hemelse Vader, in de Wonderbare Naam van Jezus kom ik tot U met degene die dit gebed van Uw dienstknecht leest. Ik dank U dat de Bijbel zegt in Lucas 18:27: “Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.” En daarom vraag ik u: “Laat uit genade Uw reddende, genezende, verlossende en bevrijdende kracht uitgaan naar degene die dit gebed leest. Genees de zieke van hoofdschedel tot voetzool, bevrijd de gebondene, geef vertroosting aan wie verdriet heeft, kom bij het eenzame hart, help uit de financiële nood, geef innerlijke genezing van de diepste wonden en geef vrede waar onrust is. O, neem elke angst weg en geef uit genade een wonder.” Ik dank U, dat U ieder gebed hoort en verhoort dat naar Uw wil is, op Uw tijd en wijze. Geprezen zij Uw Naam.” En mijn beste vriend of vriendin; ontvang in de Naam van Jezus uitkomst uit iedere nood.
En vergeet niet dat de Bijbel zegt in Marcus 5: “Wees niet bevreesd, geloof alleen.”
Ik wens je Gods zegen.
Evangelist Sieberen Voordewind

Zend je gebedsverzoek via de pagina: contact op deze website. Klik op: contact. Iedere voorbede wordt strikt vertrouwelijk behandeld. En schrijf mij ook als je door de Here God gezegend bent.

____________________________

AANBEVOLEN EBOOK/ EPUB:

40 DAGEN BIDDEN

Sieberen Voordewind / ISBN13: 9789402155136

40 DAGEN BIDDEN is een Epub/ E-book die evangelist Sieberen Voordewind geschreven heeft voor iedereen die verlangt naar MEER in het leven en in geloof wil bidden voor anderen. Maar er staan ook krachtige geloofsgebeden in voor de lezer(es) voor o.a. uitkomst uit moeilijkheden. De Bijbel zegt in Hebreeën 4:16: “Laten WIJ (U, JIJ EN IK) daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade (DAAR WAAR DE LEVENDE GOD IS), opdat WIJ (U, JIJ EN IK) barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd (DE LEVENDE GOD HOORT EN VERHOORT IEDER GEBED DAT NAAR ZIJN WIL IS EN OP ZIJN TIJD EN ZIJN WIJZE!).” E-BOOK/ EPUB met digital watermerk. 

VOOR BESTELLING VIA BOL.COM KLIK OP: EPUB

_______________

VOOR GEBEDSVERZOEK KLIK OP: CONTACT

____________________________

BEZOEK OOK DE PAGINA: GEBEDSCOMMANDOCENTRUM

____________________________

AANBEVOLEN BOEK:

error: Content is protected !!