GEBEDS CENTRUM

OVERWINNEND GEBEDS COMMANDO CENTRUM

———————————————-

De Bijbel zegt:

“Laten WIJ dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat WIJ barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.”
(Hebreeën 4:16, HSV)

———————————————-

————————————————–

AANBEVOLEN HANDBOEK VOOR BIDDERS:

OVERWINNEND GEBEDS COMMANDO CENTRUM is een christelijke gebedshandboek dat evangelist Sieberen Voordewind speciaal heeft geschreven voor christenen die serieus tijd nemen voor gebed. Dit unieke handboek is persoonlijk te gebruiken maar ook met anderen, zoals een gebedsgroep. Het doel van een gebedsbijeenkomst is om samen voortdurend te bidden. Op een gebedsbijeenkomst wordt naar de wil van de Levende God gebeden voor anderen en elkaar. Het boek OVERWINNEND GEBEDS COMMANDO CENTRUM wil christenen aansporen om meer tijd (samen) door te brengen met gebed in de heilige aanwezigheid van de Liefdevolle hemelse Vader. Het doel van deze uitgave is, dat het gebedsleven van christenen en gebedsgroepen niet meer hetzelfde zal zijn, en de bidders meer inzicht hebben in de geestelijke strijdt en het gebedsleven.

ISBN: 9789464808322 – Paperback – Nederlands

MET HET ISBN-NUMMER IS DIT BOEK VIA DE MEESTE BOEKHANDELS IN NEDERLAND TE BESTELLEN EN ONLINE ONDER ANDERE VIA: BOL.COM .

———————————————————–

GEBEDSHANDBOEK

Het krachtige gebedshandboek: “Overwinnend gebeds commando centrum,” is naast persoonlijk gebruik vooral ook te gebruiken door christelijke gebedsgroepen. De militairische titel is gekozen n.a.v. Efeziërs 6:10-20. De auteur Sieberen Voordewind, heeft de omslag ontworpen naar aanleiding van dezelfde Bijbelgedeelte. In dit boek wordt aandacht besteed aan de onderwerpen: De noodzaak van gebed, hoe onverhoorde gebeden verhoord kunnen worden, leren bidden naar de wil van God, het doel van een gebedsbijeenkomst, informatie over het Overwinnend Gebeds Commando Centrum (OGCC), en nog meer. Deze unieke uitgave wil christenen aansporen om meer tijd (samen) door te brengen met gebed in de heilige aanwezigheid van de Liefdevolle hemelse Vader. Het doel van deze uitgave is, dat het gebedsleven van christenen en gebedsgroepen niet meer hetzelfde zal zijn, en de bidders meer inzicht hebben in de geestelijke strijdt en het gebedsleven. BESTEL VIA: BOEK.

————————————————-

INFORMATIE:
 
OVERWINNEND
Via bidden naar de wil van de Levende God is het mogelijk om overwinning te krijgen. De Bijbel zegt: “En dit is de vrijmoedigheid, die wij tot Hem hebben, dat zo wij iets bidden naar Zijn wil, Hij ons verhoort. En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij, dat wij de beden verkrijgen, die wij van Hem gebeden hebben.” (1 Johannes 5:14-15, St.Vert.). Lees ook: Marcus 11:24, Handelingen 12:5-19, Exodus 32:9-14.
 
GEBED
Het is een grote genade, dat de volgelingen van Jezus Christus, tot de Levende God mogen bidden in de Naam van Jezus. De Bijbel zegt: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u de Vader zult bidden in Mijn Naam, zal Hij u geven.”(Johannes 16:23B, HSV). Lees over gebed ook: Jacobus 5:16, Handelingen 2:42 en Efeziërs 6:18.
 
COMMANDO
Een christen is volgens 2 Timoteüs 2:3 “als een goed soldaat van Jezus Christus” (HTB).  En in Efeziërs hoofdstuk 6 lezen we dat volgelingen van Jezus Christus de opdracht krijgen om “de wapenrusting Gods aan” aan te doen (Efeziërs 6:11, NBG51). Dat is de geestelijke wapenrusting! Lees: Efeziërs 6:10-18. In de Basis Bijbel lezen we de volgende opdrachten: 1) “Ga dus staan en bind om je heupen de waarheid als een riem.” 2) “Trek rechtvaardigheid aan als een pantser.” 3) “Wees bereid om het goede nieuws van de vrede met God aan de mensen te brengen. Dat zijn je schoenen.” 4) “Houd vooral vast aan het geloof. Je geloof is je schild. Houd dat schild omhoog zodat je alle brandende pijlen kan uitdoven die de duivel op je afschiet.” 5) “Zet de helm van je redding op je hoofd.” 6) “Neem het zwaard van de Geest in je hand. Dat is het woord van God.” 7) “En bid bovendien met alle soorten van bidden en smeken, bij alles wat zich voordoet.” 8) “Laat je daarbij leiden door de Heilige Geest.” Lees ook: Mattheüs 11:12, Mattheüs 18:19 en 2 Corinthiërs 10:3-4.
 
CENTRUM
De Bijbel zegt: “…mijn huis zal een bedehuis heten voor alle volken. “ (Jesaja 56:7, NBG51). Naast het persoonlijk bidden (Mattheüs 6:6) tot de Levende Gods in de Naam van Jezus Christus, is het ook belangrijk om met elkaar te bidden. Lees ook: Handelingen 2:42, Hebreeën 4:16, Joël 2:15-17 en Mattheüs 18:19.
 
OPGERICHT
Het Overwinnend Gebeds Commando Centrum is in Hoogeveen in 1997 opgericht door evangelist Sieberen Voordewind. Zie zijn boek: Mijn Leven met de Heilige Geest. Voor meer informatie klik op: BOEK.

—————————————–

BEZOEK OOK OP DEZE WEBSITE DE PAGINA: GEBED

ACHTERIN HET BOEK: OVERWINNEND GEBEDS COMMANDO CENTRUM STAAT EEN CODE DIE GEBRUIKT KAN WORDEN OM DE PAGINA: GEBEDSPARTNERS TE BEZOEKEN.

error: Content is protected !!