EVANGELISATIE

HANDBOEK VOOR EVANGELISERENDE CHRISTENEN: NEDERLAND VOOR JEZUS. TE BESTELLEN VIA DE MEESTE BOEKHANDELS IN NEDERLAND EN O.A. BIJ BOL.COM

ZIE OOK ARTIKELEN IN DE CATEGORIE: EVANGELISATIE

_____________________

EVANGELISATIE

Tekst: Sieberen Voordewind

GROOT WERK
“Ik ben bezig een groot werk te doen.” Nehemia 6:3
Zoals br. Nehemia bezig was een groot werk voor de Levende God te doen, zo mogen wij uit genade de Here ook dienen. Het grootste werk dat we voor Hem mogen doen is: evangelisatie! “Alzo is er, zeg Ik (JEZUS!) U, blijdschap bij de engelen Gods over één zondaar, die zich bekeert,” Lucas 15:10. De engelen van God zijn niet zo blij als er een groot bedrijf wordt opgericht, een stichting of iets dergelijks, maar des te meer over elke zondaar die zijn leven aan JEZUS geeft.

DE BOODSCHAP
“Verkondigt het evangelie” Marcus 16:15
Het Griekse woord voor “evangelie” betekent: “goed nieuws.” De opdracht is dus niet om anderen te vertellen waar je op tegen bent, maar waar je voor bent. Geen wanhoop maar hoop. Geen ziekte maar gezondheid.
Goed nieuws is voor de zondaar: Vergeving door JEZUS CHRISTUS ( Romeinen 10:13; Johannes 1:12; 3:16). Goed nieuws is voor de zieken: Genezing door JEZUS CHRISTUS (1 Petrus 2:24, Psalm 103:3, Jesaja 53:4,5). Goed nieuws is: dat de Levende God ieder oprecht gebed hoort en verhoord dat naar Zijn heilige wil is, op Zijn tijd (1 Johannes 5:14,15).

NOODZAAK
“Al wie de Naam des Heren aanroept, zal behouden worden. Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker?”
Romeinen 10:13,14
Iedereen die zijn/haar leven aan JEZUS CHRISTUS geeft, is gered. Lees ook: Johannes 1:12; 3:16 e.v. Maar…hoe kunnen de mensen hun leven aan de Here Jezus geven als niemand hen het evangelie brengt? Hoe kunnen de ongeredde mensen in JEZUS geloven als de geredde mensen zwijgen? De opdracht aan iedere volgeling van Jezus is: niet zwijgen, maar spreken. Zwijgen belemmerd die ander om van Jezus te horen. Zwijgen belemmerd die ander om in Hem te geloven en Hem te volgen. Ik zeg maar zo: spreken is goud, zwijgen is gevaarlijk!

KLOKKEN OF VOETEN?
“Hoe liefelijk zijn de voeten van hen, die een goede boodschap brengen.” Romeinen 10:15
Jezus Christus, de Zoon van de Levende God, heeft nooit gezegd: “Bouw een prachtige kerk, hang er een klok in, om die elke week te luiden en bidt dat de zondaren komen.” Nooit heeft Jezus gezegd: “Organiseer een kerkdienst voor de zondaren, maak folders en bidt dat de zondaren op de uitnodiging in gaan.” Wel heeft de Here gezegd: “Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping, ” Markus 16:15. Liefelijk zijn de voeten van hen die er op uit gaan om het goede nieuws van Jezus Christus te verspreiden.

________________

BOEKEN OVER EVANGELISATIE:

Klik op de linken van de titels om een of meerdere boeken (paperbacks en EPUBS) via internet te bestellen:

NEDERLAND VOOR JEZUS (BOEK)

EVANGELISATIE (EPUB)

PROFETISCHE EVANGELISATIE (EPUB)

EXPLOSIEVE EVANGELISATIE (EPUB)

EXPLOSIEVE EVANGELISATIE VIA U

Zie voor meer uitgaven: KOBO en BOL.COM

_________________

E-BOOK (EPUB): EVANGELISATIE:

Het E-book “EVANGELISATIE” van evangelist Sieberen Voordewind, is speciaal bestemd voor alle christenen die vanuit Gods liefde en kracht, het evangelie van Gods liefde en genade op een eerlijke en effectieve manier willen verspreiden. Een praktisch boek dat om dagelijks toepassen.

Taal: Nederlandstalig / Bindwijze: E-book / Ebook formaat: Epub (DRM) / ISBN13: 1230002405476 / EAN:    1230002405476

Te koop via: BOL.COM en KOBO

error: Content is protected !!