HOME

U/JIJ BENT VAN HARTE WELKOM OP DEZE WEBSITE

CHOSE YOUR LANGUAGE ON BLOGGER (SIEBEREN VOORDEWIND INTERNATIONAL)

BLOGGER: SIEBEREN VOORDEWIND INTERNATIONAAL

BLOGGER: SIEBEREN VOORDEWIND (NEDERLANDS)

OVERWINNEND GEBEDS COMMANDO CENTRUM

NEUTRALE- EN CHRISTELIJKE BOEKEN VAN SIEBEREN VOORDEWIND:

BOEK EN E-BOOKS (EPUBS) OVER BURN-OUT EN SPANNINGEN BIJ BOL.COM EN WERKMAN

E-BOOKS (EPUBS) MET RADIOCOLUMNS BIJ BOL.COM EN KOBO

BOEKEN EN E-BOOKS (EPUBS) OVER GELOOF EN LEVEN BIJ BOL.COM EN KOBO

BOEK EN E-BOOK (EPUB): KINDERMISHANDELING. TE BESTELLEN VIA DE MEESTE BOEKHANDELS IN NEDERLAND EN VIA INTERNET O.A. BIJ BOL.COM

HANDBOEK VOOR (EVANGELISERENDE) CHRISTENEN: NEDERLAND VOOR JEZUS. TE BESTELLEN VIA DE MEESTE BOEKHANDELS IN NEDERLAND EN O.A. VIA: BOL.COM

__________________

Het doel van evangelist Sieberen Voordewind is om zoveel mogelijk mensen te bereiken met het evangelie van Jezus Christus en de innerlijke gewonde mensen zoveel mogelijk naar vermogen te helpen om te herstellen en bruikbaar te zijn voor Gods Koninkrijk.

_________________

COPYRIGHT: © Sieberen Voordewind. Alles op deze website is auteursrechtelijk beschermd! Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. All rights reserved. Exodus 20:15/ Jeremia 23:30/ Romeinen 2:21. DE AUTEURSWET IS VAN TOEPASSING OP ALLES WAT OP DEZE WEBSITE STAAT.
error: Content is protected !!