PASTORAAT

Met het woord “Pastoraat” wordt geestelijke verzorging bedoeld. De Bijbel zegt in 1 Petrus 5 (NBV): “Ik doe een beroep op de oudsten onder u… Hoed Gods kudde waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt, houd goed toezicht – niet gedwongen maar vrijwillig, zoals God dat wil, en niet om er zelf beter van te worden maar met belangeloze toewijding. Stel u niet heerszuchtig op tegenover de kudde die aan u is toevertrouwd, maar geef het goede voorbeeld.” In de EPUB: “PASTORAAT” dat geschreven is door Sieberen Voordewind, komen de volgende onderwerpen aan de orde: wat pastoraat is, pastoraat volgens het voorbeeld van Jezus Christus, verkeerd- en goed pastoraat, het pastorale gesprek, gebed, handoplegging, de Bijbel, pastoraat aan niet- christenen, generatievloek, geld en christelijke hulp. Deze EPUB is online te bestellen via Kobo. Klik op: PASTORAAT.

error: Content is protected !!