HET ONGEBOREN KINDJE

Radiocolumn:
HET ONGEBOREN KINDJE
Tekst: Evangelist Sieberen Voordewind
(Streekradio De Wolden, Zuidwolde 15 maart 2011)

De Schepper van hemel en aarde is ook de Formeerder van de mens. De Bijbel zegt in Psalm 139: “Want Gij (de Levende God!) hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid.”

Ja, het is niet in woorden uit te drukken hoe wonderbaar ieder mens in de moederschoot geformeerd is en nog steeds wordt. Een ongeboren kindje van zelfs 10 weken oud, heeft een hoofdje met oortjes, ogen, een mondje en neusje, hersenen, een rompje met daarin alles wat een mens nodig heeft, zoals een hartje. En het kindje heeft benen met voetjes, armen met handjes en nog véél meer. Het kindje dat zo klein en teer is heeft ook een ziel volgens Leviticus 17:14 en Job 12:10. Wat geweldig!

Het kindje is al vanaf het allereerste begin door de Levende God geaccepteerd. Het is zeer belangrijk dat het kleine kindje door anderen ook geaccepteerd en beschermt wordt om geboren te mogen worden en te leven tot Gods eer.

error: Content is protected !!