GELD

GELD (Tekst: Sieberen Voordewind)

Geld is wettig betaalmiddel om iets te kopen en rekeningen zoals de huur mee te betalen. Er zijn verschillende manieren om aan geld te komen. Er zijn mensen die werken voor hun geld en er zijn ook mensen die een uitkering ontvangen omdat ze geen werk kunnen vinden of omdat ze om gezondheidsredenen niet kunnen werken. Om aan geld te komen kun je ook iets verkopen of ergens op bezuinigen. Dit zijn een paar positieve voorbeelden om aan geld te komen. En voor de meeste mensen is er een grens aan wat er binnenkomt. Geld komt niet eindeloos binnen. Ergens stopt het ontvangen van geld. En het uitgeven van geld moet niet meer zijn dan wat je hebt ontvangen. Daarom is het belangrijk om goed met geld om te gaan. Je moet weten wat er aan geld wekelijks of maandelijks binnenkomt en je moet weten hoeveel geld je waar aan kunt besteden. Daarbij gaat heeft het betalen van de belangrijkste rekeningen voorrang. Het betalen van de huur of hypotheek, gas, water, elektriciteit, belastingen en verzekeringen gaan voor alle andere uitgaven. Een dak boven je hoofd is belangrijker dan het hebben van een kostbare ring. Ga verstandig met geld om. De Bijbel zegt in Spreuken 14:8a: “Wijze mensen weten hoe ze moeten leven…” (Bijbel in Gewone Taal).

LEES MEER IN HET BOEK: GOED OMGAAN MET GELD. VOOR MEER INFORMATIE KLIK OP: GOED OMGAAN MET GELD

error: Content is protected !!