HET WOORD: BURN-OUT

HET WOORD: BURN-OUT

Tekst/Informatie door: Sieberen Voordewind

Er zijn stemmen die beweren dat het woord “burn-out” niet buiten de grenzen van ons land voor komt maar typisch iets Nederlands is.

Zo las ik op een website: ”De term Burn-out is een Nederlands vinding en komt bijvoorbeeld in het buitenland niet voor.” (Pieter J.G.Frijters, http://www.paniek.nl, 21-10-2006).

Maar een vluchtig kijkje in het internationaal blad: “Life In The Word” van Joyce Meyer Ministries (December 1998, Fenton, MO, USA) laat mij zien dat er in het buitenland wel aandacht wordt besteed aan dit onderwerp. De naam wordt in dit blad voornamelijk op twee verschillende manieren geschreven: “burn out en burnout.”

Volgens de psychologen Axel Koch en Stefan Kühn werd het begrip “in 1974 in Amerika door psychoanalyticus Herbert J. Freudenberger gebruikt.” (Burn-out – Hoe doorbreek ik de cirkel?, ISBN: 904380942X, Zuidned.Uitg.N.V., pag.12).

Volgens dezelfde psychologen verscheen dit begrip in 1982 in een Amerikaans woordenboek. Maar het begrip kwam in Nederland in 1970 al voor in Kramer’s woordenboek engels.

Over de spelling wordt wel eens getwist. Op een website las ik: “Veel zogenaamde deskundigen kunnen burn-out niet eens goed spellen en spreken over “burnout” (Pieter J.G.Frijters, http://www.paniek.nl , 21-10-2006).

Is het: “burn out”, “burnout” of “burn-out?” In Kramer’s woordenboek engels uit 1970 (ISBN: 90.000.009.200, 35e druk, uitgave: Van Goor Zonen, Den Haag) wordt de term geschreven als: “burnout.”

En in het Zakwoordenboek der Geneeskunde (ISBN: 906228 2180, 24e druk, uitgave: Koninklijke PBNA BV): “burn out.” In Wolters’ster woordenboek engels-nederlands wordt het woord gespeld: “burnout: uitbranden” en “burnt-‘out: uitgebrand” (1996, ISBN: 9066486724).

In het boek UIT BURN-OUT EN SPANNINGEN gaat Sieberen Voordewind uit van “Het Groene boekje, woordenlijst Nederlandse Taal” (ISBN: 9012105900, Sdu Uitgevers). Daarin wordt het begrip gespeld: “burn-out.”

Naast het begrip “burn-out” komt men ook regelmatig het begrip “burnin” tegen. In Wolters’ster woordenboek (engels-Nederlands) uit 1996 staat: “burnin: inbranden.” Evangelist Jan Zijlstra uit Leidendorp kiest in zijn magazine voor de spelling: “Burn-in.” (De Levensstroom, juni 2001, ISSN: 13880217).

“De psychiater J.S.Reedijk kiest in zijn boek: “Psychiatrie” voor: “burning-out.” (ISBN: 9051891415, 7e druk, Uitg. De Tijdstroom bv./ Lemma bv.1992, pag.142).

LEES OOK HET BOEK: UIT BURN-OUT EN SPANNINGEN. BOL.COM.

error: Content is protected !!