ALCOHOL

Alcohol
Onderwijs/informatie door: Sieberen Voordewind

In de hele wereld zijn er veel mensen die dranken met alcohol drinken. Naast verstandig gebruik van deze dranken komt er helaas ook veel misbruik voor. Misbruik van de stof: alcohol is niet alleen wat in deze tijd gebeurt. In het boek: “Je moest eens weten” (ISBN: 9060400333) staat op pagina 70 geschreven: “Ruim 4000 jaar geleden komen we in het oude Babylon een drankwet tegen.” Voor mensen die de Bijbel lezen staat er in Efeziërs 5:18: “En bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is…” Misbruik van alcohol is dus niet alleen iets wat in deze tijd gebeurt.

Alcohol – dat via de maag en de dunne darm wordt opgenomen in het bloed – komen we tegen in gedestilleerde dranken, zoals whisky, jenever, bier, wijn, sherry, port en nog meer. Er zijn mensen die geen alcohol drinken, er zijn mensen die zo nu en dan een beetje alcohol drinken en er zijn mensen die dagelijks alcohol drinken. De één drinkt dagelijks een klein glaasje maar er zijn ook mensen die dagelijks zoveel mogelijk drinken. Omdat alcohol de hersenen verdooft verdwijnen bepaalde remmingen. Naast een ontspannen gevoel kan de drinker zich ANGSTIG VOELEN, of DEPRESSIEF maar ook AGRESSIEF.

Er zijn allerlei redenen waarom mensen alcohol drinken. De één vindt het lekker en neemt zo nu en dan een beetje voor de gezelligheid. Weer een ander drinkt een glaasje wijn bij de maaltijd. Maar er zijn ook mensen die alcohol drinken om hun verdriet en problemen proberen te vergeten of omdat het stoer is. En zo zijn er nog veel meer redenen. Wat de reden ook is en hoeveel iemand ook drinkt; er last van krijgen en té veel drinken en er verslaafd aan raken is niet goed voor de drinker en de mensen om hem heen. Niet voor niets mag iemand met te veel alcohol op niet achter het stuur van een rijdende auto gaan zitten. Ik schrijf: “rijdende” omdat ik in Apeldoorn gezien heb dat een dronken man pas door de politie aangehouden werd toen hij de motor van zijn auto startte en niet daarvoor.

En wat betreft de jongeren en alcohol, stond er in het decembernummer van 2013 in het partijblad van de ChristenUnie “Handschrift” het volgende: “Tweede Kamerlid Joël Voordewind heeft het afgelopen jaar nog een mooi succes geboekt. Zijn wetsvoorstel om de alcoholleeftijd te verhogen naar 18 jaar is aangenomen.” Volgens dit blad is de tap voor jongeren onder de 18 jaar per 1 januari 2014 dicht. “Een belangrijke gezondheidswinst voor jongeren,” staat in het korte artikel. Op de website: rijksoverheid.nl staat geschreven waarom het gebruik van alcohol vooral voor jongeren schadelijk is voor de gezondheid: “Alcohol drinken is SCHADELIJK VOOR DE ONTWIKKELING VAN DE HERSENEN EN ANDERE ORGANEN die in de groei zijn.” Een tweede reden is: “Alcohol drinken op jonge leeftijd kan leiden tot problemen met alcoholgebruik op latere leeftijd (VERSLAVING).” En als derde reden wordt op deze website (22-12-2013) genoemd: “Jongeren lopen sneller het RISICO ALCOHOLVERGIFTIGING te krijgen.”

Bij overmatig gebruik van alcohol worden volgens Sandra van Ginneken: de HERSENCELLEN AANGETAST, wordt de ADEMHALING BEMOEILIJKT, is er een HOGERE KANS OP EEN HARTINFARCT, is er een NEGATIEF EFFECT OP HARTZIEKTEN, kan op een LEVERZIEKTE en ONTSTEKING VAN DE MAAGWAND.(Zie info: Alcohol vandaag, “Het is goed om te weten wat alcohol ons doet,” NCA, Utrecht in: Kiezen voor het leven, CDB 1986).

In 1985 studeerde ik bij de bekende CDB (Christelijke Drugs Bestrijding) in Balkbrug en omdat de informatie van toen over alcohol nog steeds actueel is, geef ik in dit onderwijs door wat één van mijn toenmalige deskundige docenten – drs. Wim Jurg – vertelde. “Alcohol behoort bij verdovende stoffen. Het is legaal en wordt daarom niet gestraft. Wel bij misbruik.” Wat betref misbruik brengt volgens drs.Jurg het gebruik van alcohol schade toe op de volgende terreinen: 1) psychisch (zo breed mogelijk), 2) individu: organische beschadiging aan lever en hersenen, 3) samenleving: o.a. auto-ongeluk, uitkering, 4) gezin: o.a. echtscheiding, slaan, incest, huishoudgeld opmaken. Natuurlijk zijn per misbruik de gevolgen verschillend maar het is duidelijk dat er negatieve gevolgen zijn.
Graag eindig ik met belangrijke tips van drs. Wim Jurg: “SOBERHEID VOOR ALLEN, ONTHOUDING VOOR THERAPEUTEN, DRONKENSCHAP TE ALLEN TIJDEN VERBODEN.”

© Sieberen Voordewind

error: Content is protected !!