BRUIDSGEMEENTE (10)

DE WANDEL VAN DE BRUIDSGEMEENTE

DE GOUDEN KANDELAAR EN DE BRIEVEN VAN JOHANNES

Als we de brieven van Johannes zien in het licht van de 7-armige gouden kandelaar, dan komen we de 7 grote feiten tegen.

1) 1 Johannes 1: God is Licht

In vers 5 staat: “God is Licht.” De Levende en Almachtige God IS het ware Licht. In Hem is geen duisternis geweest. In Hem is ook vandaag geen duisternis en… in de toekomst zal er ook geen duisternis in Hem zijn. God IS Licht! En waar licht is, is geen duisternis. In de natuurlijke wereld zien we dat in de zon geen nacht is en waar de zon schijnt geen sprankje nacht aanwezig is. Hoeveel te meer is waar de Levende God IS, er geen donkerheid kan bestaan!

2) 1 Johannes 2: Gods geboden

In vers 3 staat: “En hieraan onderkennen zij, dat wij Hem kennen: indien wij Zijn geboden bewaren.” Wie zegt de Here God te kennen, kent ook Zijn geboden en volgt ze in liefde voor Hem op.

3) 1 Johannes 3: Gods kinderen

In vers 1 staat: “Ziet welke een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het (ook).” Vanuit Gods liefdevolle Vaderhart worden de volgelingen van Zijn Zoon Jezus Christus “kinderen Gods” genoemd. En een kind van de Here God wordt je door de Here Jezus aan te nemen (Johannes 1:12).

4) 1 Johannes 4: Gods liefde

In vers 7 staat: “Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God.” En in vers 8 staat:” God is liefde.” De ware liefde komt niet van deze aardbodem, maar van de Levende God. Hij IS liefde en Zijn liefde IN de mens doet elkaar op de meest zuivere manier liefhebben.

5) 1 Johannes 5: Gods Zoon

In vers 1 staat:” Een ieder die gelooft, dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; een ieder, die Hém liefheeft, die deed geboren worden, heeft (ook) degene lief, die uit Hem geboren is.” De ware gelovige GELOOFT dat de Here Jezus Christus de Zoon is van de Levende God. Diegene is heeft niet alleen de natuurlijke geboorte ondergaan, maar ook de geestelijke. De Bijbel noemt dat de WEDERGEBOORTE. Wie wederom geboren is heeft ook alle andere wederom geborenen lief met een Goddelijke liefde.

6) 2 Johannes: De Waarheid

In vers 1 staat:”…die de waarheid hebben leren kennen.” Wie is DE Waarheid? De Here Jezus heeft eens gezegd:

“Ik ben…de Waarheid.”

7) 3 Johannes: Gastvrijheid

In vers 5 staat:”…gij handelt trouw in alles wat gij aan de broeders doet…” Met trouw wordt in deze brief gastvrijheid bedoeld. Niet de mede broeders en zusters aan hun lot over laten, maar ze helpen. Niet koel reageren maar gastvrij ontvangen.

error: Content is protected !!