BRUIDSGEMEENTE (17)

DE WANDEL VAN DE BRUIDSGEMEENTE

DE GOUDEN KANDELAAR EN DE GASTVRIJHEID IN 3 JOHANNES

Als we de derde brief van Johannes (3 Johannes) zien in het licht van de 7-armige gouden kandelaar (Exodus 25:31-40), dan komen we de 7 grote feiten tegen omtrent gastvrijheid vanuit Goddelijke liefde.

Als we de derde brief van Johannes (3 Johannes) zien in het licht van de 7-armige gouden kandelaar (Exodus 25:31-40), dan komen we de 7 grote feiten tegen over gastvrijheid vanuit de waarheid en Goddelijke liefde.

Feit 1: 3 Johannes:5 (BGT): “Beste vriend, je doet veel voor andere gelovigen…” De derde brief van Johannes is gericht aan Gajus. Een man die veel voor medechristenen gedaan heeft. Wat een goed voorbeeld voor andere christenen. De Bijbel zegt in Galaten 6:9 en 10 (NBG1951): “Laten wij niet moede worden goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen. Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze geloofsgenoten.” En de Bijbel zegt in Romeinen 12:13b (HSV): “Leg u toe op de gastvrijheid.”

Feit 2: 3 Johannes:5 (BGT): “Beste vriend, je doet veel voor andere gelovigen, ook als je hen niet kent.” In een andere vertaling staat: “Geliefde, gij handelt trouw in alles wat gij aan de broeders doet, en dat nog wel aan vreemdelingen.” (NBG1951). Gajus hielp ook medechristenen die niet naar zijn gemeente/kerk gingen en die hij niet kende. Gastvrijheid is: trouw zijn in het doen wat goed is naar de vreemdelingen.

Feit 3: 3 Johannes:6 (BGT): “De gelovigen die jij hebt geholpen, hebben verteld wat jij uit liefde voor hen gedaan hebt.” Gajus hielp medechristenen vanuit liefde. En volgens Romeinen 5:5 is Gods liefde is in de christen uitgestort door de Heilige Geest.

Feit 4: 3 Johannes:6 (BGT): “Het zou goed zijn, als je die gelovigen ook helpt om weer verder te reizen.” Het is geweldig als een christen de bekende en onbekende medechristenen geholpen heeft en verder helpt. Ja, hen helpt om vooruit te komen.

Feit 5: 3 Johannes:6 (BGT): “Behandel hen met veel respect, zoals God het wil.” De medechristenen met veel respect behandelen is zoals de Levende God het wil. En respect is eerbied en ontzag.

Feit 6: 3 Johannes:7 en 8 (BGT): “Want ze zijn op reis gegaan om het nieuws over Jezus Christus bekend te maken… Daarom moeten wij die mensen met open armen ontvangen.” Het gaat in deze tekst om rondreizende predikers met open armen te ontvangen.

Feit 7: 3 Johannes:11 (BGT): “Beste vriend, neem het slecht voorbeeld van Diotrefes niet over. Maar doe wat goed is.” Over het slechte voorbeeld van Diotrefes zegt de Bijbel in vers 9: “…hij speelt de baas over de anderen.” En in vers 10 staat over hem geschreven: “…Want die man vertelt leugens over ons. En dat is niet het enige. Hij wil rondreizende christenen niet in zijn huis ontvangen. En als iemand hen wel wil ontvangen, verbiedt Diotrefes dat. Dan zet hij zo iemand de kerk uit.” Wat een slecht voorbeeld voor anderen! Maar gezegend zijn zij, die dat slechte voorbeeld niet volgen maar doen wat de wil van de Here God is en goed doen aan anderen.

error: Content is protected !!