EENZAAMHEID

Eenzaamheid
Onderwijs door: Sieberen Voordewind

Tussen de vele mensen op deze aarde zijn er ook mensen die zich eenzaam voelen. Tijdens een les bij de Christelijke Drugsbestrijding in Balkbrug op 5 maart 1986 vertelde drs. Wim Jurg dat er 3 soorten eenzaamheid zijn.
1) Interpersoonlijke eenzaamheid.
Er is angst voor de medemens, voor ouderen of hetzelfde geslacht. Het is voor hen moeilijk om met de ander contact te hebben. Dit geeft dat de mens zich eenzamer voelt.
2) Intrapsychische eenzaamheid.
Van de mens is een deel van zijn persoonlijkheid afgesplitst: er zijn bepaalde gedachten en gevoelens die niet te verwerken zijn. Het gevolg is dat men “uiteen valt… Er zijn mensen die niet meer weten wat ze denken of voelen,” volgens genoemde docent. Men kan een heleboel mensen om zich heen hebben maar zich diep van binnen eenzaam voelen. Volgens drs Jurg moeten deze mensen “weer genezen worden, dat afgesplitste deel weer een eenheid van hun persoonlijkheid wordt.”
3) Extentiële eenzaamheid.
Men voelt zich niet meer thuis in deze wereld. “Het ergste is als je jezelf ervaart los van de ganse kosmos. Je ervaart je als een individu, los van alles. Maar je moet er door heen,” aldus Jurg.

Of iemand nu eenzaam is door angst voor andere mensen, angst om lichamelijk contact te hebben in het huwelijk, onverwerkt verdriet of door de confrontatie met de dood of door geïsoleerd leven of door welke oorzaak ook: NEEM GEVOELENS SERIEUS.

Als iemand je vertelt over zijn of haar eenzaamheid, luister dan goed en trek niet te snel een conclusie. Je zou kunnen vragen waar hij of zij behoefte aan heeft. Is dat bijvoorbeeld aan bezoek van anderen, kijk samen naar eventuele mogelijkheden. Indien mogelijk komt zelf vaker langs. Het “er zijn” is vaak belangrijker dan praten.

Ben je eenzaam? Erken je gevoel en praat daar met een betrouwbare persoon over. Dit kan zijn je huisarts, verzorger maar ook een erkende predikant of erkende pastoraal werker (ster). Een gesprek hierover met een goede vriend of vriendin kan ook goed doen.

Als het mogelijk is: Bezoek een christelijke gemeente/kerk en/of hobbyclub of iets anders.

Weet dat je jezelf mag accepteren zoals je bent en dat de Levende God van je houdt en je door Zijn Geest wil vertroosten.
Ken je iemand die eenzaam is? Breng een bezoekje.

error: Content is protected !!