IN HET DAL VAN DIEPE DUISTERNIS

In het dal van diepe duisternis
Column door Sieberen Voordewind
8 februari 2016

De Bijbel zegt in de beroemde Psalm 23:4: “Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij.” Wat een geloofsuitspraak van koning David. Want er zijn veel mensen die denken dat God hen heeft verlaten als ze in een dal van diepe duisternis terecht zijn gekomen. O, het is heel gemakkelijk om met koning David te zeggen: “De Here is mijn Herder, mij ontbreekt niets,” als alles in het leven meezit. Als je op de bergtop staat, is het heel makkelijk om te zeggen: “God is met mij” en: “Ik vrees niet.” Maar wat denk je als je in een diepe dal van duisternis komt? Wat zeg je als je een probleem hebt? Als je naar het probleem kijkt, voelt het misschien alsof God heel ver weg is. Je voelt misschien amgst als je op de omstandigheden ziet. Koning David zei in Psalm 31:33: “Terwijl ik in mijn angst dacht: ik ben verbannen uit Uw oog -hebt Gij voorwaar mijn luide smekingen gehoord, toen ik tot U riep om hulp.” Ja, ook in het dal van diepe duisternis was de Levende God met David. En weet dat Hij ook met jou is als je een probleem hebt. De Eniggeboren Zoon van de Levende God heeft eens tegen Zijn volgelingen gezegd: “En zie, Ik ben met u AL de dagen…” Ja, de Here Jezus Christus is alle dagen met JOU, of je dat nu wel of niet voelt. Zeg in geloof met David: “Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij.” Lees meer in het boek: DAGBOEK VOOR GELOOF EN LEVEN.

error: Content is protected !!