WEES VROLIJK

Wees VROLIJK
Radio-column door: Evangelist Sieberen Voordewind
Streekradio De Wolden/StreekTV, 2 februari 2014

In de Bijbel lezen we dat de Here God de opdracht heeft gegeven om vrolijk te zijn in de heilige feestelijke samenkomsten. God zei: “En gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht van de Here, uw God.” Je kunt dit lezen in Leviticus hoofdstuk 23. Het is goed om vrolijk te zijn voor het aangezicht van God. Het is goed om vrolijk te zijn in de samenkomst, daar waar de gelovigen samenkomen, bij elkaar komen. Vele mensen noemen dat ook wel; de kerk. In de kerk hoef je niet met een negatieve gezichtsuitdrukking te zitten. Je mag van God vrolijk zijn. En vrolijkheid is goed voor je gezondheid. De Bijbel zegt in Spreuken 17:22: “Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren.” Zo, wees vrolijk! En als je dat niet uit jezelf kunt zijn dan wil God het geven. De Bijbel zegt in Job 8:21: “Eens zal Hij (de Levende God!) uw mond vullen met gelach en uw lippen met gejuich.” En de Here Jezus heeft eens gezegd: “Zalig, gij die nu weent, want gij zult lachen.” Lucas 6:21. Ja, de Here God wil in de Naam van Jezus je een vrolijk hart geven. Een vrolijk hart en een mond die kan lachen. Zelfs als je omstandigheden moeilijk zijn, kun je vrolijk zijn door niet te zien op de omstandigheden maar op de grootheid van God, bij wie ALLES mogelijk is. Wie doet wat de Levende God zegt is rechtvaardig en volgens Spreuken hoodfstuk 29, zal de rechtvaardige ” jubelen en vrolijk zijn.” Vrolijk omdat God met hem is. Vrolijk omdat hij gered is door Jezus Christus, Gods Zoon. Zo, wees vrolijk. Ik wens je Gods zegen toe en veel vrolijkheid in de Wonderbare Naam van Jezus Christus. Amen! LEES MEER IN HET BOEK: DAGBOEK VOOR GELOOF EN LEVEN.

error: Content is protected !!