INTERVIEW MET PETER REIS

SIEBEREN VOORDEWIND INTERVIEWT HUISARTS PETER REIS

1. Wie stelt vast of iemand een burn-out heeft? Een huisarts, evt. een bedrijfsarts, mgl. in samenwerking met een GGGZ medewerker of1e lijnspsycholoog.

2. Is burn-out en lichamelijke instorting hetzelfde? Bij een burnout is een complex van lichamelijke uitputting, en emotionele problemen aan de orde; toch zie je in de beleving vaak een acuut moment van volledig lichamelijk vastlopen of instorten, en is de mentale kant er niet van duidelijk aan degene die het doormaakt.

3. Wat is volgens u burn-out? Door een chronische onder druk staan opraken van de fysieke en emotionele energie.

4. Wat zijn de kenmerken van een burn-out? Voor de christen: voor de geest: niet meer kunnen bidden, geestelijk niet meer kunnen incasseren. Voor de ziel: emoties van uitputting, depressie, leegzijn, angst dat het nooit meer goed komt. Voor het lichaam: enorme moeheid, bij geringe inspanning al transpireren, hartkloppingen, slecht slapen. Itt overspannenheid lijkt erop maar is veel minder intens en duurt ook veel korter.

5. Wat zijn de oorzaken? Hierbij spelen hormonale (stresshormonen zoals adrenaline en cortisol), neurogene factoren (overdaad aan zintuiglijke prikkels, uitputting van het brein). Het lichaam kan hierop weer reageren met uitputting en vermoeidheid, krachteloosheid, spierpijn, angstreacties zoals hyperventilatie, hartkloppingen, slaapproblemen, Libidoverlies. Het is meestal een beeld wat opgebouwd is door een langdurige periode van onbalans in werkdruk en draagkracht. Een scala van onderliggende zaken kunnen meespelen. Werkplek. Werksfeer, monotonie, gebrek aan nieuwe dingen en sleur, onvrede met situatie, een wisselwerking met privé-problemen, doorgemaakte ziekte, Angst en zorg in de privé-sfeer, onverwerkte emotionele pijn, geen grenzen kunnen stellen, overschatting van je mogelijkheden, teveel in een keer doen, onverstandige keuzes, Enz. enz.

6. Zijn er ook medische/wetenschappelijke bezwaren tegen: Yoga. Er is geen medisch wetenschappelijk bezwaar, hoewel het mensbeeld erachter uit het hindoeïsme komt. Daar heeft de wetenschap echter niks tegen te zeggen. Het bezwaar is meer dat als je dit doet je een weg uit het oosten bewandeld met je geestelijk leven en je dus open stelt voor die wereld. T.M. Geen wetenschappelijk bezwaar, maar qua meditatie techniek absoluut occult geladen. Hypnose. Ook geen wetenschappelijk bezwaar, wordt eerder gepromoot o.a. in de psychiatrie, vaak op basis van geleide fantasie, met andere worden je geeft je over aan de geest van een ander. (Noot van de auteur: “Wat betreft hypnose: “Hypnotherapie wordt ook bij angststoornissen en conversatieproblematiek toegepast. De cliënt is door de hypnotische toestand de controle over zijn lijf kwijt waardoor het somatische probleem (tijdelijk) kan worden verholpen. Het verlies van controle bij de cliënt maakt dat deze therapievorm ook riskant kan zijn.” (Psychiater Reedijk in zijn boek: Psychiatrie, ISBN: 9051891415, 7e druk, Uitg. De Tijdstroom bv./ Lemma bv. 1992).

7. Is er nog een vraag die u graag gesteld had willen worden en zo ja welke en wat is daarop uw antwoord? Je bent evangelist, dus ik denk dat de vraag die je had moeten stellen is, of het mogelijk is in een diepgaand persoonlijke ontmoeting met Christus verlossing van je burnout te vinden. Mijn ervaring is dat dat zeker kan, maar dat Hij niet voorbij gaat aan karakter items.

8. Wilt u nog iets ter bemoediging doorgeven aan de lezers? Als je in een burnout zit: weet dat je eruit komt. Zeg al je afspraken, spreekbeurten, verplichtingen af. Neem een tijd voor jezelf. Label dit positief: sabbat tijd. Leer van je burn out. Veel bedieningen worden mooier na een burn out omdat degenen die er de centrale rol in heeft op een ander niveau van overgave is gekomen met minder prestatiedrang. Heb de moed om van werkplek te veranderen.

MEER INTERVIEWS OVER DIT ONDERWERP ZIJN TE LEZEN IN HET BOEK: UIT BURN-OUT EN SPANNINGEN.

error: Content is protected !!