INTERVIEW MET DAVID MAASBACH

SIEBEREN VOORDEWIND INTERVIEWT (TELEVISIE) PASTOR DAVID MAASBACH

1.Waarom predikt u het evangelie van Jezus Christus en niet van iemand anders? Er zijn vele evangeliën, Bijbels en godsdiensten in de wereld. Allemaal hebben ze iets van de waarheid in zich, maar uiteindelijk geven ze géén antwoord op de moeilijke levensvragen van de mens, vooral wat betreft het leven na de dood. De Bijbel doet dat wel! En de Bijbel spreekt over Jezus Christus die gekomen is om de mens te redden van de zonden. Hij heeft gezegd: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader (God) dan door Mij”!Dit heb ik als waarheid aangenomen en daarom wil ik de mensen vertellen, dat ze het met God in orde kunnen maken door wat Jezus heeft gedaan aan het kruis op Golgotha.

2. Hoe komt het dat u in alle omstandigheden de moed niet verliest maar doorgaat? Mijn leven staat in het teken van het kruis van Jezus Christus. Hij betaalde voor de zonde van de wereld. Mijn toewijding is om de wereld te vertellen van Zijn liefde voor hen. Jezus betaalde voor de zonden van de wereld, maar de wereld weet dit niet! En daarom moet ik het hen vertellen! Het is niet dat ik moet, maar ik heb hen lief en ze verdienen het om het goede nieuws te horen. Het is niet eerlijk dat ik het wél weet en zij niet! Daarom ga ik overal heen om het hen te vertellen. Ik sta mijzelf niet toe om in te gaan op dingen die mensen veronderstellen als ze over mij praten of schrijven. Ik hou me daar niet mee bezig. Ik heb een opdracht van Jezus Christus ontvangen en die luidt: Ga en vertel de mensen! En dat is waar ik mij aanhoud!

3. Wat zouden de christenen in Nederland kunnen doen om Nederland te winnen voor Jezus Christus? Wat geweldig zou werken om Nederland te winnen voor Jezus is als christenen gaan doen wat de eerste christenen deden in de eerste kerk. Er was een reden waarom de eerst gemeente zo ontzettend hard groeide. En dat was omdat zij zich hielden aan wat ik vandaag noem Visie 20:20. Visie 20:20 komt uit het boek Handelingen 20:20. Daar staat dat zij niet alleen het evangelie binnen de kerk brachten, maar óók bij de mensen thuis. Elke christen was een evangelist en vertelde de mensen wat Jezus had gedaan aan het kruis. En omdat iedereen een getuige was van Jezus Christus zegt de Bijbel dat binnen twee jaar iedereen in heel Asia over Jezus had gehoord. Denk daarbij dat er toen nog geen televisie, radio, internet, auto’s, vliegtuigen, treinen, telefoon, etc. was. Hoeveel te meer zouden wij iedereen in Nederland en de hele wereld vandaag over Jezus kunnen vertellen met alle middelen die ons ter beschikking staan.Tegen alle christenen zou ik willen zeggen: Go for it!

4. Wat zou u aan de lezers van dit boekje willen doorgeven? Het belangrijkste voor een mens is om te weten dat je het met God in orde kan maken. De Bijbel vertelt ons dat ieder mens gezondigd heeft en daardoor de hemel niet kan binnen gaan. Om de hemel binnen te kunnen gaan, moet je daar geschikt voor gemaakt worden. En dat doet Jezus Christus door je zonden te vergeven en weg te nemen. Je hebt Hem dus nodig in je leven om de hemel te kunnen ingaan. Hij zal in je leven komen als je het Hem eenvoudig vraagt. En als je dat nu wil doen dan kan dat door een eenvoudig gebed. Ik wil je graag hierbij helpen. Zeg mij maar na: “Vader in de hemel, ik dank U voor Uw grote liefde en genade en ik open mijn hart voor U. Kom in mijn hart Here Jezus. Ik ben blij dat ik dit mag bidden, geloven en aannemen. In Jezus’ Naam. Amen.” Als je verder op weg wilt gaan in je leven met de stap die je zojuist hebt gedaan, koop dan een Bijbel en begin dit te lezen in het Nieuwe Testament: Mattheüs, Marcus, Lukas en Johannes. Daar lees je over Jezus Christus en wat Hij allemaal deed. Daarna begin je de Psalmen te lezen. Ga naar een kerk waar ze dit geloven en prediken en leer te bidden tot God door gewoon met Hem te praten. God zegt: “Wie Mij zoekt, zal Mij vinden en wie Mij vindt, vindt het leven.” Dat geldt ook voor jou!

Voor meer informatie over de bediening van pastor David Maasbach en de Stg. Johan Maasbach Wereld zending: www.maasbach.com. DIT INTERVIEW IS MET ANDERE INTERVIEWS TE LEZEN IN HET E-BOOK/EPUB: NIEUWS VOOR JOU.

error: Content is protected !!