INTERVIEW MET EPPO BRUINS

SIEBEREN VOORDEWIND INTERVIEWT WETENSCHAPPER EN NATUURKUNDIGE EPPO BRUINS

ARCHIEF:

1. U staat op de kandidatenlijst 2011 van de ChristenUnie; gaan geloof en politiek wel samen? Zo ja: waarom? Ieder mens – en dus ook iedere politicus – redeneert vanuit een levensbeschouwing en vanuit een mensvisie. Daaruit volgen je diepste principes en je visie op de samenleving. Voor een christen geldt dat net zozeer. Eigenlijk bedrijft iedere politicus dus politiek vanuit z’n geloof, al zullen de meesten dat niet zo benoemen.

2. U bent een gerespecteerde wetenschapper en directeur van de STW maar ook christen; gaan die twee wel samen? Ik heb daar geen probleem mee. Ik bemerk binnen in mezelf geen conflict tussen wetenschap en geloof. Rondom technologie en innovatie heb ik natuurlijk wel allerlei vragen: nu dat we steeds meer kunnen, moet je dat dan ook willen? Waar liggen ethische grenzen en wat doet technologie met mensen en met relaties tussen mensen?

3. Gaan Bijbel en wetenschap wel samen? Zeker. Zeker, maar zoals je niet iemand tot het geloof kunt bekeren met wetenschappelijke argumenten, zo moet je ook wetenschappelijke uitspraken niet willen bewijzen aan de hand van de Bijbel. De Bijbel is zoveel rijker dan een natuurkundeboek.

4. Er zijn nog veel mensen die geloven dat de gehele mensheid van de apen afstamt. Hoe denkt u hierover? En is dat wetenschappelijk te bewijzen? De mens stamt niet af van de aap. Er is geen serieuze bioloog die dat nog zo zwart-wit zou durven beweren. De oorsprong en ontwikkeling van soorten is wetenschappelijk gezien nog altijd een complex vakgebied met snel wisselende inzichten.

5. Heeft de Bijbel in deze moderne tijd afgedaan? In het geheel niet. Hoe rijk we ook zijn in Nederland, geestelijk zijn we nog nooit zo arm geweest. De Bijbel biedt zoveel troost, diepgang en begrip van de waarheid. We hebben het Woord nu harder nodig dan ooit tevoren.

6. Wat vindt u van de stelling: “Met de dood is alles  afgelopen. Er is geen leven na de dood.” Ons is een toekomst beloofd waarin de Heer zelf het licht op aarde zal zijn. Hij zal Zijn rijk vestigen op aarde. En dat is geen schimmig geestenrijk, maar een werkelijkheid die we zullen kunnen aanraken. En ik mag weten dat de dingen die ik doe in Zijn Naam, zichtbaar zullen zijn in die eeuwigheid. Leven na de dood, daar is de Bijbel niet zo uitgesproken over. Maar het leven ná het leven na de dood: dat is waar onze bestemming als christenen ligt.

7. Wilt u misschien nog iets ter bemoediging doorgeven aan mensen die nog geen christen zijn maar misschien wel zoekende? Als je rondkijkt, verwonder je over wat je ziet. Als je zoekt, stel vragen aan wie je tegenkomt. Als je twijfelt, probeer eens stil te worden. Je hebt niets te verliezen, alleen te winnen. Wetenschap vertelt je: hoe, de Bijbel vertelt je: waarom.

DIT INTERVIEW IS MET ANDERE INTERVIEWS TE LEZEN IN HET E-BOOK/EPUB: NIEUWS VOOR JOU.

error: Content is protected !!