ONLINE SAMENKOMEN

Overdenking door: Evangelist Sieberen Voordewind

De Bijbel zegt in Hebreeën 10:24 en 25 (in The Blessing Bijbel): “Laten wij op elkaar letten en elkaar aansporen God en de mensen lief te hebben en altijd goed te doen. Wij moeten ook niet uit onze samenkomsten wegblijven. Sommigen maken daar een gewoonte van, maar dat is niet goed. Wij moeten elkaar bemoedigen en waarschuwen, vooral nu wij zien dat het niet lang meer zal duren, voor de Here Jezus terugkomt.” De Bijbel zegt duidelijk: “Wij moeten ook niet uit onze SAMENKOMSTEN wegblijven.” Het is belangrijk dat de volgelingen van Jezus Christus regelmatig samenkomen. Maar als dat vanwege een pandemie en/of een richtlijn of wet van een overheid niet mogelijk is, dan is het dankzij de techniek mogelijk om online samen te komen en te kijken en te luisteren naar een kerkdienst, gebedsdienst, preek, columns, worship en het lezen van christelijke boodschappen.

Ja, wat is het fantastisch dat het in deze tijd mogelijk is om samen te komen, terwijl de kerkdeuren dicht zijn. Deze fysieke deuren mogen dan wel op slot zijn maar de online deuren staan wagenwijd open. En vele kerken hebben gelukkig in deze tijd het online samenkomen ontdekt, waardoor ze meer mensen bereiken met het evangelie van Jezus Christus. Ja, vele kerken en christelijke bedieningen die niets aan de verspreiding van het evangelie buiten de kerkmuren deden, bereiken nu veel mensen met het evangelie via internet.

Via internet wordt de hele wereld bereikt. De Bijbel zegt in Marcus 16:15, dat Jezus Christus eens gezegd heeft: “…vertel aan de hele schepping het goede nieuws over Mij…” (The Blessing Bijbel). In de Basis Bijbel (2015) staat geschreven: “En Jezus zei tegen hen: “Ga nu de hele wereld in en vertel het goede nieuws aan iedereen.” Waarom is het belangrijk om het evangelie van Jezus Christus te verspreiden en niet een andere naam? De Bijbel zegt: “Niemand anders dan Hij kan de mensen redden. Er is op aarde niemand anders door wie de mensen gered kunnen worden.” (Handelingen 4:12, BB). De Bijbel zegt: “Nu heeft God een manier gegeven om de mensen vrij te spreken van hun schuld. Maar buiten de wet om. In de wet [van Mozes] en in de boeken van de profeten wordt daar al over gesproken. Iedereen kan nu vrijgesproken worden, door te geloven in Jezus Christus. Het maakt voor God niet uit wie of wat je bent.” (Romeinen 3:21 en 22, BB). De Bijbel zegt: “Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.” (Johannes 14:6, NBG 1951).

Ja, het is het evangelie van JEZUS CHRISTUS, dat iedere volgeling van Jezus Christus en iedere kerk moet verspreiden. En internet is één van de mogelijkheden om buiten de kerkmuren dit evangelie te verspreiden. Zo wordt het mogelijk gemaakt, dat ongelovigen toch gelovig worden. En iedereen die in Jezus Christus gelooft, zal volgens Johannes 3:16 niet verloren gaan maar eeuwig leven.

error: Content is protected !!