BRUIDSGEMEENTE (14)

DE WANDEL VAN DE BRUIDSGEMEENTE

DE GOUDEN KANDELAAR EN GODS’ LIEFDE IN 1 JOHANNES 4

Eens bezocht ik de op ware grootte nagebouwde Tabernakel waarover we lezen in het Oude Testament (Exodus 26 e.v.), het eerste Huis van de Levende God op aarde. In de Tabernakel bevond zich die prachtige 7-armige gouden kandelaar ( Exodus 25:31-40 ), gemaakt volgens de opdracht van God. De kandelaar stond daar om licht te geven in de duisternis ( Exodus 25:37 ). De geestelijke betekenis hiervan is dat Jezus Christus het ware Licht in de duistere wereld ( Johannes 1:4-12 en Johannes 8:12) en Zijn volgelingen de Lichtdragers zijn (Lucas 11:35-36 / Handelingen 1:8). En nu komt het! Het ware Licht en de ware liefde gaan samen! De Bijbel zegt: “Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het Licht” (1 Johannes 2:10). En als we 1 Johannes hoofdstuk 4 zien in het licht van de 7-armige gouden kandelaar, dan komen we de 7 grote feiten tegen omtrent Gods liefde! Prijst de Heer.

Feit 1: 1 Johannes 4:7:” Laten wij elkander liefhebben.” Gods liefde in woord en daad brengt zegen voort. De Bijbel zegt in 1 Korintiërs 13:4-7: “De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.”

Feit 2: 1 Johannes 4:7b: “De liefde is uit God.” Waar komt de ware en meest zuivere liefde vandaan? Niet van de aarde. De zuiverste liefde is niet natuurlijk maar bovennatuurlijk, van de Levende God, uitgestort in ons door de Heilige Geest. De Bijbel zegt in Romeinen 5:5 (NBG51): “…de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de heilige Geest, die ons gegeven is…” In de vertaling van Het Boek (2007) staat geschreven: “…omdat Hij ons hart gevuld heeft met Zijn liefde door de Heilige Geest die Hij ons heeft gegeven.”

Feit 3: 1 Johannes 4:8: “God is liefde.” Hij IS liefde zonder bijbedoelingen. God en liefde zijn één. Gods liefde IS groter dan satans haat! Lees over wat Gods liefde is in 1 Korintiërs 13. Daar staat geschreven in de verzen 4 tot en met vers 7 de Herziene Statenvertaling: “De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid, zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen.”

met Feit 4: 1 Johannes 4:10: “…Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon gezonden.” Het grootste bewijs dat de Levende God de mensen liefheeft is; dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft (Johannes 3:16) om te lijden en te sterven op dat ruw houten kruis op Golgotha voor de zonden van iedereen.

Feit 5: 1 Johannes 4:12: “Indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons.” Als wij niet vervuld zijn met Gods liefde voor elkander, dan zal de kandelaar van ons weggenomen worden. De Bijbel zegt in Openbaring 2:2-5: “Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding, en weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen, en dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen, en volharding getoond. Om Mijn Naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Maar Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert.” (HSV). Geen kandelaar… geen Licht… geen Goddelijke liefde. En zonder Zijn liefde zijn we niets.(1 Korintiërs 13:2) maar met Zijn liefde zijn en hebben we alles!

Feit 6: 1 Johannes 4:18: “Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees niet uit.” Zijn liefdevolle aanwezigheid in ons leven doet vrees verdwijnen. Deze liefde kan een kind van de Here God ook voelen omdat de Bijbel zegt in Romeinen 5:5 in de vertaling van Het Boek (2007): “…omdat Hij ons hart gevuld heeft met Zijn liefde door de Heilige Geest die Hij ons heeft gegeven.” Er staat geschreven: “…ons hart gevuld…” Liefde kun je voelen. Liefde van een ander kun je voelen en liefde voor een ander kun je ook voelen. Ieder mens verlangt naar liefde. En de Here God wil Zijn zuivere liefde door Zijn Geest geven.

Feit 7: 1 Johannes 4:19: “Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.” Toen wij als mensen geen liefde bezaten had Hij ons intens lief. Toen wij niet aan hem dachten, dacht Hij aan ons! Ja, toen Zijn Zoon aan het kruis hing, was daar ook 1 druppel bij dat vloeide, waarbij Hij dacht aan jou en mij. Iemand schreef eens op een celwand ongeveer het volgende: “Waren de oceanen maar van inkt. De hemelen van perkament gemaakt. En was ieder mens maar een schrijver van beroep om Daarboven te schrijven over de liefde Gods. De inkt zou opraken. Ook zal er niet genoeg perkament zijn om te schrijven over hoe groot Gods liefde is, aangeboden aan ons.

error: Content is protected !!